ВАЖЛИВО!

ІНФОГРАФІКА

Дорожня карта для людей, переміщених в межах країни (доповнена по всій Україні)

ДОВІДНИК
демобілізованого учасника антитерористичної операції

 

>

   
03.02.2020

У Центральному районі з педагогічним колективом ДНЗ №29 проведено інформаційну роботу щодо інклюзивного виховання дітей

На минулому тижні завідуюча сектором захисту прав, свобод і законних інтересів дітей Юлія Батовська провела інформацінй та роз'яснювальну роботу з педагогічним колективом ДНЗ №29 щодо інклюзивного виховання та толерантного відношення до дітей які мають обмежені фізичні можливості та дітей, які опинилися у складних життєвих ситуаціях.

Інклюзивна модель освіти передбачає участь в освітньому процесі педагогів (асистентів педагогів), які забезпечують долучення всіх дітей до загальноосвітніх занять. Це можуть бути волонтери, батьки, інструктори-практики, що надають підтримку кільком закладам в одному районі.

Педагог підтримки може бути додатковим помічником у навчаль­ному процесі і займатися з однією-трьома дітьми однієї або різних груп.

Провідною ідеєю сучасної спеціальної педагогіки є орієнтація на ефективне використання систем та функцій, здатних узяти на себе компенсаторно-корекційне навантаження, на цілеспрямо­ваний розвиток психічних процесів, що обу­мовлюють рівень опанування знань, умінь і навичок та відповідну освіченість дитини, її інтеграцію в суспільство.

Крім того, в ході спілкування особливу увагу приділено питанню соціалізації та адаптації дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах. До дітей, які виховуються у таких сім'ях необхідно відноситися особливо уважно та з розумінням аби вчасно допомогти, підтримати та, у разі потреби, захистити.

Розглянуто актуальнi проблеми взаємодii між закладом та службою щодо дiтей СЖО, наголошено на необхiдностi проведення бесiд з батьками щодо профилактики дитячого травматизму внаслiдок бездоглядностi з їх боку, неприпустимiсть залишення дiтей на водi, бiля вогню без догляду дорослих, убезпечення їх від жахливих наслiдкiв дитячих пустощів на вулицi та вдома.

Для довідки

Інклюзивна освіта — це розширення участі всіх дітей, зокрема з особливостями психофізичного розвитку, в освітньому про­цесі. Вона передбачає істотні зміни в культурі, політиці та практичній діяльностіосвітніх закладів.

Одним із аспектів інклюзивної освіти є забезпечення ефективності навчання дітей з особливостя­ми психофізичного розвитку в загальноосвіт­ньому закладі. Увага зосереджується на соці­алізації дітей цієї категорії та якості навчання.