>

   
26.02.2021

Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Звіт оцінки впливу на довкілля.pdf

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.
1. Планована діяльність
Об'єктом планованої діяльності є реконструкція діючої АЗС № 14003/0 ТОВ «ГЛУСКО РІТЕЙЛ» за адресою: 54025, м. Миколаїв, просп. Героїв України, 96. Реалізація планованої діяльності планується в межах існуючої АЗС на земельній ділянці площею 0,2953 га (кадастровий номер 4810137200:15:004:0027), що використовується компанією на підставі Державного акту на право власності на земельну ділянку Серія ЯЗ № 144829
Реконструкція існуючої АЗС передбачає:
- перепланування будівлі АЗС шляхом демонтажу існуючих перегородок та влаштування нових з відокремленням приміщень, що не призведе до збільшення площі забудови;
- заміна перекриття та збільшення висоти будівлі АЗС шляхом влаштування парапету покрівлі;
- демонтаж чотирьох існуючих підземних резервуарів для рідкого моторного палива та встановлення двох нових двохсекційних підземних резервуарів об'ємом 30 м3 кожен, в одному з яких зберігатимуться бензини марки А-95, А-95 МАХХ в другому - бензин марки А-92, А-98), та встановлення одного трьохсекційного резервуаруа об'ємом 40 м3, призначеного для зберігання дизельного палива, дизельного палива МАХХ та для збору аварійного розливу нафтопродуктів;
- демонтаж двох існуючих ПРК моделі Wayne Dresser 4/8 та встановлення трьох нових ПРК типу Quantium на 8 пістолетів та одної ПРК Quantium на два рукави;
- демонтаж існуючого наземного газового модулю та встановлення стаціонарного заправника газу СЗГ-20 із підземним резервуаром М-19,95 м3.
- демонтаж існуючої однорукавної газонаповнювальної колонки Шельф LPG 101 та встановлення двох нових дворукавних газонаповнювальних колонок ТАТЗОМО «ВМР 512»:
- встановлення щогли блискавкозахисту;
- влаштування майданчика зливу ЗВГ;
- встановлення пожежного щита;
- благоустрій території.
Планований річний обсяг реалізації палива на АЗС після реконструкції:
- бензин А-92 - 490 м3/рік;
- А-98 - 100 м/рік, бензин А-95 - 610 м3/рік;
- бензин А-95МАХХ - 120 м3/рік;
- д/паливо - 550 м3/рік;
- д/паливо МАХХ - 150 м3/рік;
- ЗВГ - 2500м3/рік.
Проектна продуктивність АЗС з заправки рідким моторним паливом - 250 запрапроектна АГЗП - 100 авто/добу.
Режим роботи АЗС цілодобовий, 365 днів на рік в три зміни по 8 годин. Обслуговуючий персонал працює позмінно, загальна кількість працюючих на АЗС (після реконструкції) 18 осіб, в тому числі: адмінперсонал - 2 особи, виробничий персонал – 16 осіб.
Для забезпечення живлення АЗС під час виключення електроенергії передбачається резервний дизель-генератор типу ЕОС 40 М5 (Р-32 кВ) На АЗС запланована ручна мийка автомобілів (пост прибирально-мийних робіт), призначена для миття легкових автомашин. Для мийки автомашин передбачена оборотна система водопостачання з використанням установки рециркуляції води, яка оснащена високоякісними фільтрами з механічним і хімічним очищенням води.
На АЗК передбачено надання сервісних послуг водіям та пасажирам. Пункт сервісного обслуговування водіїв та пасажирів передбачає магазин з продажу супутніх товарів та їдальню з кухнею, для харчування водіїв та пасажирів.
(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності).

2. Суб'єкт господарювання
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОВ «ГЛУСКО РІТЕЙЛ», код згідно з ЄДРПОУ 24812228, юридична адреса: 03110, м. Київ, вул. Солом'янська, буд. 11, Тел. (044) 496-89-60.
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРЛОУ або прізвища, ім’я та по-батькові фізичної особи-підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті), місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи-підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону).

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Управління екології та природних ресурсів Миколаївської обласної державної адміністрації;
Поштова адреса: 54029, м. Миколаїв, пр. Центральний, буд. 16;
Електронна адреса: ekolog@mk.gov.ua;
тел./факс (0512) 46-04-27;
Контактна особа: головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля.
(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа).
4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля.
Дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається Державною архітектурно-будівельною інспекцією України; Інші документи дозвільного характеру, передбачені законодавством, за умови що вони не передбачають встановлення (затвердження) змін у діяльності, затвердженій (схваленій) рішенням про провадження планованої діяльності або подовження строків її провадження (згідно пункту 9 статті 9 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля»).
(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, нормативний документ, що передбачає його видачу).
5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань.
Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб'єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.
Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.
Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої корона вірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період.
Громадські слухання (перші) відбудуться - (зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань).
Громадські слухання (другі) відбудуться - (вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань).
6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності.
Управління екології та природних ресурсів Миколаївської обласної державної адміністрації;
Поштова адреса: 54029, м. Миколаїв, пр. Центральний, буд. 16;
Електронна адреса: ekolog@mk.gov.ua;
тел./факс (0512) 46-04-27;
Контактна особа: головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля.
(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу).
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій.
Управління екології та природних ресурсів Миколаївської обласної державної адміністрації;
Поштова адреса: 54029, м. Миколаїв, пр. Центральний, буд. 16;
Електронна адреса: ekolog@mk.gov.ua;
тел./факс (0512) 46-04-27;
Контактна особа: головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля;
(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу).
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного у абзаці другому пункту 5 цього оголошення.
8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності.
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 145 аркушах та Додатки
_____________________________________________________________________________________________
(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)
_____________________________________________________________________________________________
(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними.
1. АЗС № 14003/0 ТОВ «ГЛУСКО РІТЕЙЛ», 54025, м. Миколаїв, просп. Героїв України, 96, контактний телефон – +38 (050) 4129403 Сишненко Олег Олеглександрович. Зі звітом з оцінки впливу на довкілля та іншою додатковою інформацію можна ознайомитись впродовж 25 робочих днів з моменту оприлюднення документів у Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля.
2. Миколаївська міська рада 54001, м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20, контактний телефон - +38 (0512) 37-45-23 - Сенкевич Олександр Федорович. Зі звітом з оцінки впливу на довкілля та іншою додатковою інформацією можна ознайомитись робочих впродовж 25 днів з моменту оприлюднення документів у Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля.
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа).