ВАЖЛИВО!

ІНФОГРАФІКА

Дорожня карта для людей, переміщених в межах країни (доповнена по всій Україні)

ДОВІДНИК
демобілізованого учасника антитерористичної операції

 

ПАМ'ЯТКИ ДСНС

 

 

 
Новини
12.03.2020

Інформація про пенсії громадян, які проживають за межами України

Сучасний світ диктує свої вимоги і з часом українці стають все більш мобільною нацією. Вони живуть у багатьох країнах світу, працюють в будівництві, сільському господарстві та сфері послуг. Однак коли настає час виходити на заслужений відпочинок, виникає безліч запитань. Хто призначатиме пенсію і за яким законом? Чи не втратить уже призначеної пенсії людина, яка виїжджає на постійне місце проживання за кордон? Як підтвердити стаж, набутий за кордоном? Куди звертатися для призначення пенсій відповідно до міждержавних угод? На ці та інші питання ми дамо відповіді у короткому огляді міждержавних угод, що чинні у галузі пенсійного забезпечення.
Призначення і виплата пенсій громадянам України, які проживають за її межами, та громадянам інших країн, котрі переїхали на постійне проживання до України, здійснюється згідно із пенсійним законодавством України, зокрема Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», інших нормативно-правових актів, а також міжнародних договорів (угод), що регулюють відносини у сфері пенсійного забезпечення.
Відповідно до статті 51 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» у разі виїзду пенсіонера на постійне місце проживання за кордон, пенсія, призначена в Україні, за заявою пенсіонера може бути виплачена йому за шість місяців наперед перед від’їздом, рахуючи з місяця, що настає за місяцем зняття з обліку за місцем постійного проживання. Під час перебування за кордоном пенсія виплачується в тому разі, якщо це передбачено міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України.
На цей час питання пенсійного забезпечення в Україні регулюються міжнародними договорами (угодами).
Зазначені договори (угоди) розподіляються на два види:
– договори, що базуються на територіальному принципі, за якими витрати на виплату пенсій здійснює держава, на території якої проживає одержувач (укладені з країнами СНД, Угорщиною, Румунією);
– договори, що базуються на пропорційному принципі, за якими кожна договірна сторона призначає та виплачує пенсію за відповідний страховий (трудовий) стаж, набутий на території держави цієї сторони. За принципом пропорційності Україною укладені договори про соціальне забезпечення з Республікою Болгарія, Королівством Іспанія, Чеською Республікою, Словацькою Республікою та іншими.
Якщо немає міжнародного договору, то в такому випадку виплата пенсії припиняється.

Міжнародні договори та угоди,
які регулюють питання пенсійного забезпечення
(територіальний принцип)

Країна

Міжнародний договір (угода)

Особливості пенсійного забезпечення

Вірменія,
Казахстан, Киргизстан,
Росія,
Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан

Угода про гарантії прав громадян держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав в галузі пенсійного забезпечення від 13.03.1992,
набула чинності з дня підписання

пенсійне забезпечення громадян та членів їх сімей здійснюється за законодавством держави, на території якої вони проживають;
виплата здійснюється за рахунок держави яка призначає пенсію (крім випадків, коли законодавством нової країни проживання пенсіонера зазначений вид пенсії не передбачений і лише до набуття права на пенсію за законодавством цієї країни);
якщо вид пенсії, яку отримує пенсіонер, не передбачений законодавством держави, куди він переїхав, пенсію продовжує виплачувати Україна;
для встановлення права на пенсію, у тому числі на пільгових умовах і за вислугу років, враховується трудовий стаж, набутий на території будь-якої з цих держав, а також на території колишнього СРСР;
призначення пенсій громадянам держав-учасників Угоди провадиться за місцем проживання.

Угорська Республіка

Угода між Союзом РСР і Угорською Народною Республікою про співробітництво в галузі соціального забезпечення, підписана 20.12.1962,
набула чинності 12.04.1963

Республіка Молдова

Угода між Урядом України та Урядом Республіки Молдова про гарантії прав громадян в галузі пенсійного забезпечення, підписана 29.08.1995,
набула чинності з 19.12.1996

Республіка Білорусь

Угода між Урядом України та Урядом Республіки Білорусь про  гарантії  прав громадян в галузі пенсійного забезпечення, підписана 29.08.1995,
набула чинності з 19.12.1996

Республіка
Грузія

Угода між Урядом України та Урядом Республіки Грузія про співробітництво в галузі пенсійного забезпечення, підписана 14.12.1995,
набула чинності з 11.02.1997

Азербайджанська Республіка

Угода між Урядом України та Урядом Азербайджанської Республіки про співробітництво в галузі пенсійного забезпечення, підписана 28.07.1995,
набула чинності з 02.11.1996

Республіка Монголія

Угода між Союзом РСР і  Монгольською Народною Республікою про співробітництво в галузі соціального забезпечення, підписана 06.04.1981,
набула чинності 28.01.1982.

Республіка Румунія

Угода між Союзом РСР і  Румунською Народною Республікою про співробітництво в галузі соціального забезпечення, підписана 24.12.1960,
набула чинності 27.06.1961

Міжнародні договори та угоди,
які регулюють питання пенсійного забезпечення
(пропорційний принцип)

Країна

Міжнародний договір (угода)

Особливості пенсійного забезпечення

Латвійська Республіка

Договір між Україною і Латвійською Республікою про співробітництво в галузі соціального забезпечення,
підписаний 26.02.1998,
набув чинності 11.06.1999.

Кожна країна призначає пенсію за стаж, набутий на власній території після 01.01.1991, якщо загальний страховий стаж не менше 12 місяців. Стаж до 01.01.1991 зараховує країна, де особа звертається за пенсією. Переказ пенсій здійснюється  через компетентні установи.

Литовська Республіка

Договір між Україною та Литовською Республікою про соціальне забезпечення, підписаний 23.04.2001,
набув чинності  08.02.2002.

Кожна країна призначає пенсію за стаж, набутий на власній території після 01.01.1992, якщо загальний страховий стаж не менше 12 місяців. Стаж до 01.01.1992 зараховує країна, де особа звертається за пенсією. Переказ пенсій здійснюється  через компетентні установи.

Словацька Республіка

Договір між Україною та Словацькою Республікою про соціальне забезпечення, підписаний 06.12.2000,
набув чинності  01.01.2002
(Угода про внесення змін до Договору від 01.07.2009).

Кожна країна призначає пенсію за стаж, набутий на власній території, якщо загальний страховий стаж не менше 12 місяців. Стаж до 31.12.2001 зараховує країна, де особа постійно проживала на цю дату. Переказ пенсій забезпечує країна, яка її призначила, на поточний рахунок пенсіонера за місцем проживання.

Чеська Республіка

Договір між Україною та Чеською Республікою про соціальне забезпечення, підписаний 04.07.2001,
набув чинності  01.04.2003.

Кожна країна призначає пенсію за стаж, набутий на власній території, якщо загальний страховий стаж не менше 12 місяців. Стаж до 01.04.2003 зараховує країна, де особа постійно проживала на цю дату. Переказ пенсій забезпечує країна, яка її призначила, на поточний рахунок пенсіонера за місцем проживання.

Республіка Болгарія

Договір між Україною та Республікою Болгарія про соціальне забезпечення, підписаний 04.09.2001,
набув чинності  01.04.2003

Пенсія призначається та виплачується кожною країною лише за страховий стаж, набутий на її території;
страховий стаж, набутий за законодавством кожної з держав, враховується іншою країною для визначення права на пенсію так, ніби цей стаж набуто за її законодавством (за умови, що періоди страхового стажу не перекриваються у часі);
у разі переїзду пенсіонера на постійне проживання до цих держав Пенсійний фонд України продовжує переказувати призначену в Україні пенсію щоквартально у валюті тієї країни, де проживає пенсіонер, (у доларах США або в євро) за офіційним обмінним курсом Національного банку України гривні до іноземних валют.

 

 

Естонська Республіка

Угода між Україною та Естонською Республікою у сфері соціального забезпечення,
підписана 05.10.2010,
набула чинності з 01.02.2012

Королівство Іспанія

Угода між Україною та Королівством Іспанія про соціальне забезпечення громадян,
підписана 07.10.1996,
набула чинності  27.03.1998.

Португальська Республіка

Угода між Україною та Португальською Республікою про соціальне забезпечення,
підписана 07.07.2009,
набула чинності з 01.03.2012.

Республіка Польща

Угода між Україною та Республікою Польща про соціальне забезпечення,
підписана 18.05.2012,
набула чинності з 01.01.2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Версія для друку