Структура адміністрації

Відділ бухгалтерського обліку

к.210

Начальник відділу

Рубець
Ольга Віталіївна

E-mail:o.rubets@mkrada.gov.ua

37-56-72

к.209

Заступник начальника

Филипська
Інна Вячеславівна

E-mail: i.fylypska@mkrada.gov.ua

37-56-59

к.209

Головний спеціаліст

Смолдирьова
Ольга Миколаївна

E-mail: o.smoldyrova@mkrada.gov.ua

37-56-59

к.212

Головний спеціаліст
секретар аміністративної комісії

Юрченко
Наталя Ізоріївна

E-mail:n.yurchenko@mkrada.gov.ua

37-57-03