>

   
18.06.2021

Про роботу з сім'ями, які перебувають у складних життєвих обставинах

В існуючих нині в Україні соціально-економічних умовах значна кількість українських сімей потребує соціального захисту і допомоги, які тією чи іншою мірою надаються державними та громадськими організаціями й базуються на відповідній нормативно-правовій базі.
Одним з найголовніших чинників роботи є раннє виявлення сімей, які потребують сторонньої допомоги, з метою профілактики сімейного неблагополуччя, своєчасного виявлення проблем та надання відповідної якісної допомоги.
Основне завдання фахівців із соціальної роботи - бути помічником для кожної родини, яка потребує допомоги. Насамперед для сімей, які ризикують потрапити у складні життєві обставини внаслідок втрати роботи членами сім’ї, інвалідності, тяжкого захворювання, насильства над дітьми, розлучення, повернення одного з батьків після відбування покарання в місцях позбавлення волі, неналежного виконання батьківських обов’язків.
Сім’ї з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах і не в змозі подолати їх самостійно:
- сім’ї, де є проблема сирітства (сім’ї опікунів/піклувальників);
- сім’ї, у яких існує ризик передачі дитини до закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (ризик вилучення дитини із сім’ї);
- жінки, які мають намір відмовитися від новонародженої дитини;
- сім’ї, в яких діти знаходяться в інтернатних закладах (крім дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які виховуються в спеціальних та санаторних інтернат них закладах);
- неповні сім’ї (мати-одиночка, один батько виховує дитину, неповнолітні матері);
- сім’ї, де є конфлікти між членами сім’ї (негативні взаємовідносини між членами сім’ї, проблеми виховання дітей, бездоглядність дітей тощо);
- сім’ї, в яких діти скоїли правопорушення ті діти, які стоять на внутрішкільному обліку;
- сім’ї, де є проблема безробіття одного з членів сім’ї, якщо він зареєстрований в державній службі зайнятості, як такий, що потребує працевлаштування;
- сім’ї, в яких є загроза або виявленні факти насилля над одним із членів сім’ї або жорстокого поводження над дітьми;
- сім’ї, де один із членів сім’ї перебуває в місцях позбавлення волі або повернувся з них;
- сім’ї, де існує проблема зі здоров’ям (алкогольна, наркотична залежність, тубінфікування, ВІЛ-інфекція, інвалідність);
- особи та сім’ї з дітьми, які потребують соціальних виплат, пільг.
Шановні жителі Центрального району та м. Миколаєва
Якщо ви або члени сім’ї, маєте проблемами стосовно відсутності роботи, виховання дітей, конфліктних стосунків з членами родини, здоров’я, малозабезпеченості звертайтеся до центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Миколаївської області та служби у справах дітей за місцем проживання.