>

   
28.07.2021

Одноразова матеріальна допомога громадянам: підстави для отримання!

Матеріальна допомога громадянам надається за рахунок коштів бюджету Миколаївської міської територіальної громади на поточний бюджетний період.
Право на отримання матеріальної допомоги мають громадяни, які є мешканцями міста Миколаєва, зареєстровані та фактично проживають у місті; внутрішньо переміщені особи, які перебувають на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб (за наявності довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, виданої районним управлінням соціальних виплат і компенсацій департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради), що фактично проживають у місті Миколаєві.
Одноразова матеріальна допомога надається громадянам міста, як правило, один раз на рік:
а) у разі стаціонарного лікування;
б) у разі тривалого лікування, що спричинило неодноразове знаходження у стаціонарних установах протягом одного року до моменту подачі заяви;
в) у разі проведення хірургічних операцій;
г) у разі тривалого лікування онкологічного захворювання, придбання та встановлення штучних імплантів тощо;
д) у разі трансплантації - пересадки тканин та органів (або частин органів) (ксенотрансплантація);
е) у випадку стихійного лиха або надзвичайної ситуації, пожежі, що викликало псування майна, житла тощо;
є) в окремих випадках, як виняток, допомога може бути надана громадянам міста, які опинились у складних життєвих обставинах, визначених Законом України «Про соціальні послуги», за наявності документів, що підтверджують такі обставини та необхідність надання означеної допомоги, відповідно до переліку документів, передбачених даним Порядком;
Одноразова матеріальна допомога надається за особистою заявою громадян (за наявності необхідного пакету документів) до виконавчого комітету Миколаївської міської ради або адміністрацій районів Миколаївської міської ради.
До заяви громадянина надаються наступні документи:
- копія документа, що посвідчує особу: паспорт або ID паспорт з безконтактним електронним носієм з довідкою про реєстрацією місця проживання особи;
- копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (або серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);
- довідка з банку із зазначенням реквізитів відкритого особового карткового рахунку (пенсіонерам та одержувачам державних допомог-реквізити рахунку для зарахування соціальних виплат, іншим категоріям - реквізити особового рахунку);
- згода на обробку персональних даних про сім’ю, доходи, власність та майно, необхідну для отримання матеріальної допомоги відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних»;
- у разі звернення внутрішньо переміщеної особи до вищезазначеного пакету документів обов’язково надається довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, видана районним управлінням соціальних виплат і компенсацій департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради;
- документ, що підтверджує необхідність надання матеріальної допомоги (у разі лікування, проведення оперативного втручання або інших обставин, пов’язаних із погіршенням стану здоров’я громадянина, надається копія медичного документа з лікувальних закладів (із зазначенням медичної установи, яка призначає або призначала лікування, з підписом лікаря та печаткою закладу) та/або фінансові документи (рахунки або чеки із зазначенням конкретного переліку найменування медичних інструментів, медикаментів, виробів медичного призначення, медичних послуг, імплантів та протезів, у тому числі дороговартісного лікування, трансплантації, тривалого лікування онкологічного захворювання), дата яких не перевищує 12 місяців на момент звернення;
Міська комісія та комісії адміністрацій районів:
Миколаївської міської ради розглядають матеріали про надання одноразової матеріальної допомоги, визначають доцільність її призначення та встановлюють розмір допомоги, відповідно до виділених бюджетних асигнувань на ці цілі на поточний бюджетний рік.

Довідки за тел.37-56-97