>

   
29.07.2021

Допомога на поховання: як призначається та виплачується

Допомога на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого, надається згідно постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 99, рішення виконкому Миколаївської міської ради від 28.12.2018 №1326 (зі змінами) та п.3.6.2 Положення про адміністрацію Центрального району Миколаївської міської ради, затвердженого рішенням Миколаївської міської ради від 23.02.2017 №16/32 за останнім місцем проживання померлого за рахунок міського бюджету.
Призначення допомоги
Прийом документів для виплати допомоги здійснює загальний відділ адміністративно-господарського управління адміністрації Центрального району.
Допомога на поховання померлого (померлої) надається особам, які звернулися протягом 6 місяців після смерті:
1) аспіранта, докторанта, клінічного ординатора, студента вищого навчального закладу 1-4 рівня акредитації, що навчається за денною формою; учня професійно-технічного навчального закладу, якщо померлий не утримувався особою, застрахованою в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування; особи, яка перебувала на утриманні зазначених осіб;
2) дитини, на яку один з батьків (опікун, піклувальник, усиновитель), що не застрахований в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, отримував допомогу відповідно до Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»;
3) особи, не застрахованої в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, яка отримувала на дитину допомогу відповідно до Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» або Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»;
4) особи, яка не досягла пенсійного віку та на момент смерті не працювала, не перебувала на службі, не зареєстрована в центрі зайнятості як безробітна;
5) особи, яка не має право на отримання пенсії або державної соціальної допомоги відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю»;
6) особи, яка мала право на призначення пенсії або державної соціальної допомоги відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю», але за життя таким правом не скористалися. За результатами розгляду звернення виконавця волевиявлення померлого або особи, яка зобов'язалася поховати померлого про надання допомоги на поховання, видається розпорядження голови адміністрації Центрального району.
Необхідні документи
Для призначення допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого, необхідно надати такі документи:
1) заяву;
2) паспорт чи інший документ, що посвідчує особу виконавця волевиявлення померлого або особи, яка зобов’язалася поховати померлого (ксерокопія);
3) ідентифікаційний код (ксерокопія);
4) витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання;
5) свідоцтво про смерть (ксерокопія);
6) довідка з останнього місця проживання померлого.
Для призначення допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого, які відносяться до п.п. 1 р. 2, необхідно надати довідку з вищого або професійно-технічного навчального закладу про навчання померлого (померлої) за денною формою навчання в даному закладі або довідку про те, що померла особа була аспірантом, докторантом, клінічним ординатором.
Для призначення допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого, які відносяться до п.п. 2, 3 р. 2, необхідно надавати довідку про отримання на дитину допомоги відповідно до Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» або Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю».
Для призначення допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого, які відносяться до п.п. 4 р. 2, необхідно надати:
1) трудову книжку померлого/померлої – за наявності (копія першої та останньої сторінок);
2) довідку з центру зайнятості, що особа не була зареєстрована як безробітна;
3) довідку з Фонду соціального страхування України, що померла особа не є застрахованою в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.
Для призначення допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого, які відносяться до п.п. 5, 6 р. 2 необхідно надати довідку, що особа не мала право на отримання пенсії, або державної соціальної допомоги, або пенсія не призначалася, відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають право на пенсію, та особам з інвалідністю».
Виплата допомоги
Фінансування видатків на виплату допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого, здійснюється за рахунок коштів міського бюджету в межах обсягів, затверджених у кошторисі видатків адміністрації Центрального району Миколаївської міської ради на зазначені цілі.
Виплата допомоги на поховання здійснюється відділом бухгалтерського обліку адміністрації Центрального району шляхом зарахування коштів на особовий рахунок заявника в банківській установі.
Розмір допомоги
Допомога надається за умови надання всіх необхідних документів протягом шести місяців після смерті особи у розмірі встановленому рішенням виконкому Миколаївської міської ради на день смерті.
Розмір допомоги на поховання на 2021 рік визначається з урахуванням вартості ритуальних послуг комунального підприємства Миколаївської міської ради «Миколаївська ритуальна служба» та становить 1 600 грн.

Довідки за тел.37-56-97