>

   
03.08.2021

Причини відмов у постановці на облік кандидатів в усиновлювачі

Після того як служба у справах дітей отримає всі необхідні документи від заявника, протягом 10 робочих днів її співробітники проводять обстеження житлових умов заявника та складають відповідний акт, проводять бесіду з заявником для вивчення всіх обставин усиновлення і складають висновок про можливість заявника бути усиновлювачем.
Якщо висновок служби у справах дітей буде позитивним, то заявник отримає статус кандидата в усиновлювачі. Відповідні дані про нього будуть внесені до Книги обліку кандидатів в усиновлювачі.
У разі відмови заявнику надається обгрунтована письмова відповідь.
Заявники не беруться на облік кандидатів в усиновлювачі, якщо:
- подані документи не відповідають вимогам, визначеним у Порядку;
- у поданих документах є виправлення або дописки, не завірені в установленному порядку;
- заявники (один з них) не можуть бути усиновлювачами відповідно до статті 212 Сімейного кодексу України;
- різниця у віці між дитиною, яку бажають усиновити, та заявниками становить менш як п’ятнадцять років;
- сума сукупного доходу на кожного члена сім’ї менша, ніж установлений законодавством прожитковий мінімум;
- житлове приміщення заявників перебуває в незадовільному санітарно-гігієнічному стані;
- у житловому приміщенні заявників неможливо влаштувати місце для занять і окреме спальне місце для дитини;
- під час обстеження житлово-побутових умов заявників та бесіди з ними або при вивченні їх документів виявлені обставини чи умови, які можуть мати негативні наслідки для виховання і розвитку дитини;
- вони відмовилися від підписання акта, передбаченого Порядком.